woensdag 18 januari 2017

Model voor duurzaam (samen)leven

Samenhang tussen verschillende welzijnsniveaus
Positieve emoties/gevoelens dragen bij aan mentaal en aan fysiek welzijn.Andersom zijn mentaal en fysiek welzijn veelal een voorwaarde voor emotioneel welzijn en andersom kan gebrek aan mentaal en/of fysiek welzijn het emotionele welzijn aantasten. Mentaal welzijn kan – via emotioneel welzijn - gestimuleerd worden door fysiek welzijn. En andersom kan fysiek welzijn – ook via emotioneel welzijn - bevorderd worden door mentaal welzijn. Spiritueel welzijn kan als een soort overall welzijn worden gezien, samenhangend met algehele verbinding (innerlijk maar ook met de natuur/kosmos/sociale omgevingssfeer), balans en harmonie, dat bijdraagt aan het welzijn op mentaal, emotioneel en fysiek niveau.

Wat betreft het leven vanuit welzijnsperspectief kun je onderscheid maken tussen de volgende soorten activiteiten:
a) Dagelijkse leven(sonderhoud)
b) Sociale interactie
c) Maatschappelijke participatie/werk
d) Ontspanning
e) Mentale/culturele ontwikkeling en ontplooiing
f) Sport
g) Verbinden met/inzetten voor natuur
h) Slapen/rusten

Vanuit economisch perspectief, waarbij het persoonlijke economische proces centraal staat, kun je een bepaalde (andere) waarde en betekenis koppelen aan die verschillende activiteiten.

In het leven kunnen verschillende - al dan niet bewust gekozen - leidende basishoudingen/benaderingen aan de orde zijn. Je kunt die als een resultante zien van die verschillende niveaus van welzijn en leidend in de keuze van en ervaring bij die bovengenoemde verschillende soorten activiteiten.
A. Actieve maatschappelijke en/of economische participatie
B. Bewuste zinvolle ontplooiing en ontwikkeling
C. Plichtmatige conformistische participatie
D. Passief neutraal (over)leven
E. Defensief overleven/worstelen met het leven
F. Destructief leven


Speelruimte c.q. vrijheid in het leven vormt een belangrijke basis voor welzijn en (motivatie voor) ontplooiing en ontwikkeling. Factoren die hieraan kunnen bijdragen: geld, tijd, eigen leefruimte, liefde (geven/krijgen), warmte/geborgenheid/intimiteit, seks, humor, creativiteit, beweging, gezondheid, inititiatief, ondernemendheid, vertrouwen, geloof.

Bewust zin, vorm en richting geven aan het leven
Om bewust(er) zin, vorm en richting te geven aan het leven en daarmee het welzijn te beïnvloeden kan het zinvol zijn om je belangrijkste behoeften en doelen te bepalen en daarin prioriteiten te stellen. Zo nodig/mogelijk kun je op basis daarvan bepaalde aanpassingen doen wat betreft de inrichting en organisatie van je leven en je focus wat betreft aandacht en tijdsbesteding. Soms is een emotionele doorbraak nodig om dergelijke aanpassingen te realiseren. Bepaalde bestaande (remmende) patronen/gewoontes kunnen namelijk samenhangen met diepere emotionele blokkades (soms samenhangend met onverwerkte traumatische ervaringen in eigen jeugd en/of familiegeschiedenis).

Overzicht belangrijkste behoeften:
3 belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen/thema’s
3 belangrijkste familiegerelateerde behoeften
3 belangrijkste persoonlijke behoeften

In de tijd geplaatste doelen
Top 3 doelen voor middellange termijn (komende half jaar/jaar)
Top 3 doelen voor langere termijn (komende 3-5 jaar)
Top 3 doelen/activiteiten voor korte termijn (komende maanden)

Kernvragen
Welke aanpassingen in/nieuwe patronen en/of houding nodig of wenselijk om deze doelen te bereiken?
Waar ligt een emotionele blokkade om deze veranderingen door te voeren? Hoe is die te doorbreken?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten